דרושים מתנדביםעמותת מדע גדול, בקטנה מחפשת מתנדבים לתפקידים ההתנדבותיים הבאים: