נתוני התחנה המטאורולוגית בגן הזואולוגי בתל אביבטמפרטורה: [live-weather-station-icon device_id='zy:00:00:00:00:01' module_id='m1:c0:00:00:00:01' measure_type='temperature' element='static' format='computed-unit' fx='none' color='#000000' speed='2000']
לחות: [live-weather-station-icon device_id='zy:00:00:00:00:01' module_id='m1:c0:00:00:00:01' measure_type='absolute_humidity' element='static' format='computed-unit' fx='none' color='#000000' speed='2000']
זריחה: [live-weather-station-icon device_id='zy:00:00:00:00:01' module_id='ep:00:00:00:00:01' measure_type='sunrise' element='static' format='computed-unit' fx='none' color='#000000' speed='2000']
שקיעה: [live-weather-station-icon device_id='zy:00:00:00:00:01' module_id='ep:00:00:00:00:01' measure_type='sunset' element='static' format='computed-unit' fx='none' color='#000000' speed='2000']
עוצמת רוח: [live-weather-station-icon device_id='zy:00:00:00:00:01' module_id='m2:c0:00:00:00:01' measure_type='windstrength' element='static' format='computed-unit' fx='none' color='#000000' speed='2000']
גשם: [live-weather-station-icon device_id='zy:00:00:00:00:01' module_id='m3:c0:00:00:00:01' measure_type='rain' element='static' format='computed-unit' fx='none' color='#000000' speed='2000']